TC014 – ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – CHÍNH TRỊ

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Môn: CHÍNH TRỊ

 

Câu 1. Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin. Ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu vấn đề trên?

Câu 2. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Liên hệ quá trình xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh nơi anh (chị) đang học tập?

Câu 3. Sự cần thiết và nội dung đường lối xây dựng, phát triển văn hóa hiện nay. Liên hệ trách nhiệm của bản thân đối với việc bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc thời kì hội nhập quốc tế?

 

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.)

5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!