ĐỀ THI – TIN HỌC VĂN PHÒNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

MÔN: TIN HỌC VĂN PHÒNG

Thời gian làm bài: 60 phút

(Không kể thời gian phát đề)

 

Câu 1 : Để cài đặt thêm các bộ Font trong môi trường Windows, ta dùng chức năng:

 1. Desktop của Control Panel.
 2. System của Control Panel.
 3. Regional Settings của Control Panel.
 4. Fonts của Control Panel.

Câu 2 : 1MB (Mega byte) bằng :

 1. 1024 GB
 2. 1024 KB
 3. 1000 KB
 4. 1000B

Câu 3 : Có thể hồi phục (restore) các tập tin bị xoá sau khi nhấn phím Delete bằng

cách:

 1. Mở Recycle Bin
 2. Mở Internet Explorer
 3. Mở My Computer
 4. Mở My Documents

Câu 4 : Đặc điểm chính của Virus máy tính là:

 1. Phá hoại
 2. Lây lan
 3. Tự nhân bản
 4. Cả 3 câu A,B,C đều đúng

Câu 5 : Để chọn cửa sổ của chương trình cần làm việc trong Windows ta chọn:

 1. Nhấn chọn biểu tượng chương trình trên thanh Taskbar.
 2. Nhấn giữ phím Alt và gõ phím Tab cho đến khi chọn được chương trình.
 3. (A) và (B) đúng
 4. (A) và (B) sai

Câu 6 : Để hiển thị thông tin chi tiết đầy đủ về Folder và File ta thực hiện:

 1. Chọn menu View → Thumbnail
 2. Chọn menu View → Details
 3. Chọn menu View → Icons
 4. Chọn menu View → List

Câu 7 : Để tạo biểu tượng (Shotcut) của chương trình lên màn hình Desktop, bấm

chuột phải vào tập tin cần tạo shortcut và chọn:

 1. New\ Folder
 2. Creat Shortcut
 3. Copy
 4. Cả B, C đều đúng

Câu 8 : Đơn vị đo thông tin nhỏ nhất là :

A. Byte                 

B. Kilobite

C. Bit

D. Megabyte

Câu 9 : Hệ điều hành Windows là hệ điều hành có:

 1. Giao diện đồ họa
 2. Màn hình động
 3. Đa nhiệm
 4. Các ý trên đều đúng

Câu 10 : Khi mất điện, thông tin lưu trữ trong các thành phần nào sau đây bị mất:

 1. ROM
 2. CPU
 3. RAM
 4. Đĩa cứng

Câu 11 : Khi muốn sắp xếp các biểu tượng trên Desktop ta tiến hành cách nào sau đây:

 1. Nhấp chuột phải trên Desktop, chọn Arrange Icons By..
 2. Nhấp chuột phải trên My Computer, chọn Arrange Icons By…
 3. Nhấp chuột phải trên nút Start, chọn New shortcut…
 4. Nhấp chuột phải trên nút Start, chọn Arrange Icons By…

Câu 12 : Khi tìm kiếm tập tin, thư mục ký tự ” * ” dùng để:

 1. Không thể thay thế cho ký tự
 2. Thay thế cho 1 ký tự
 3. Thay thế cho dấu cách
 4. Thay thế cho 1 số ký tự

Câu 13 : Kiểu nhập dữ liệu ngày tháng được hệ điều hành qui định trong

 1. Control Panel – Date/Time
 2. Control Panel – System
 3. Control Panel – Display
 4. Control Panel – Regional

Options

Câu 14 : Loại thiết bị nào sau đây lưu trữ dữ liệu dưới dạng từ :

 1. Đĩa cứng
 2. Đĩa CD
 3. Cả A, B đúng
 4. Cả A, B sai

Câu 15 : Muốn đóng cửa sổ của chương trình ta chọn:

A.Ctrl+X                      B. Edit\ Close

C.Alt+F4                      D.Cả A, B, C đúng

Câu 16 : Muốn tạo 1 thư mục mới trên ổ đĩa D: \ trong Windows, ta đứng tại ổ đĩa D:\

Chọn

 1. File\New\Folder
 2. File\New\Short cut
 3. Edit\New\Folder
 4. Insert\New\Folder

Câu 17 : Muốn xóa một chương trình trong Windows ta dùng cách nào sau đâ y :

 1. Xóa biểu tượng trên màn hình.
 2. Vào Control panel chọn Add Remome Hardward
 3. Vào Control panel chọn Add Remome Program…
 4. Các câu A và B đều đúng

Câu 18 : Muốn xóa tập tin trong Windows ta thực hiện : chọn tập tin cần xóa & thao

tác:

 1. Nhấn phím Delete
 2. Nhấn phím Shift-Delete
 3. Nhấn chuột phải vào nó \Delete
 4. Các câu A,B, C đều đúng

Câu 19 : Trong Windows Explorer, để đánh dấu chọn tất cả các đối tượng trong cửa

sổ Folder hiện tại, ta nhấn phím:

 1. F8
 2. F7
 3. Ctrl-A
 4. A,B,C đều sai.

Câu 20 : Trong Windows, để đổi tên Folder/File, ta thực hiện:

 1. Chọn Folder/File -> File/Rename -> gõ tên mới -> enter
 2. Kích nút phải chuột tại Folder/ File -> Delete -> gõ tên mới -> Enter
 3. Chọn Folder/ File -> Edit/Rename ->gõ tên mới -> enter
 4. Chọn Folder/ File -> File/new/folder -> gõ tên mới ->enter

Câu 21 : Trong Windows, một tệp :

A. Có thể chứa một folder             C. Có thể chứa một tệp khác

B. Cả hai câu a,b đúng                  D. Cả hai câu a,b sai

Câu 22 : Để thay đổi nền màn hình Wind ows ta thực hiện :

Trong hệ điều hành Windows XP phím có tác dụng :

 1. Click phải chọn Properties\Background
 2. Click phải chọn Properties\Destop
 3. Click phải chọn Properties\Screen Save
 4. Tất cả các ý trên đều sai

Câu 23 : Muốn sắp xếp các biểu tượng trên desktop theo tên ta click phải trêndesktop

chọn Arrange Icon và chọn:

 1. Name
 2. Size
 3. Type
 4. Modified

Câu 24 : Khi đăng ký một địa chỉ email mới trên mạng internet

A.không được trùng tên với bất kỳ người nào trong mạng

B.có thể trùng tên trên cùng một máy chủ

C.có thể trùng tên nhưng khác máy chủ

D.có thể trùng tên

Câu 25 : Để xem thông tin về dung lượng và nhãn của ổ đĩa ta thực hiện:

A.Click chuột phải vào ổ đĩa cần xem -> chọn properties->Disk CleanUp

B.Click chuột phải vào đĩa cần xem ->Chọn Format

C.Click chuột phải vào đĩa cần xem ->Chọn properties

D.Click chuột phải vào đĩa cần xem ->Chọn Properties->Sharing…

Câu 26 : Trong Windows Explorer để đánh dấu tất cả các đối tượng ta chọn lệnh:

 1. Edit->Select all
 2. B. . bấm tổ hợp Ctrl+Z
 3. Insert-> Selecte All
 4. D. Tất cả đều sai

Câu 27 : Phím Print Screen có tác dụng gì?

 1. Cuộn màn hình               
 2. Chụp màn hình và lưu vào Clipboard                        
 3. Tắt /Mở dãy phím số
 4. Tắt máy

Câu 28 : Trong Windows muốn xóa dữ liệu và không cho phục hồi ta làm:

 1. Chọn đối tượng cần xóa và bấm phím Delete.
 2. Chọn đối tượng cần xóa -> chuột phải-> Delete.
 3. Chọn đối tượng cần xóa -> Ctrl+Delete
 4. Chọn đối tượng cần xóa -> Shift+Delete

Câu 29 :Trong hệ điều hành Windows XP phím  Screenshot 2023 10 03 174144có tác dụng :

 
 1. Mở cửa sổ My Computer
 2. Hiển thị nội dung menu Start của Windows XP
 3. Xuất hiện hộp thoại Run
 4. Không có tác dụng khi chỉ bấm một phím này.

Câu 30 : Trong hệ điều hành Windows XP, tổ hợp phím Ctrl -Alt-Del có tác dụng :

 1. Khởi động lại máy tính
 2. Hiển thị hộp thoại Windows task Manager
 3. Xuất hiện hộp thoại Run
 4. Tổ hợp phím này Không có tác dụng gì.

Câu 31 : Khi kích đúp chuột vào thanh tiêu đề của một cửa sổ đang ở kích thước cực đại

trong hệ điều hành Windows sẽ :

 1. Thu cửa sổ về kích thước trước đó.
 2. Thu cửa sổ về kích thước cực tiểu
 3. Chuyển về chế độ cho phép thay đổi kích thước cửa sổ.
 4. Đóng cửa sổ đó.

Câu 32 : Để tìm kiếm các tập tin ta chọn lệnh:

 1. Start->Run
 2. Start->Find(Search)
 3. Start->Setting
 4. Tất cả đều sai.

Câu 33 : Để đổi tên một thư mục hay tập tin ta thực hiện:

 1. Nhắp chọn đối tượng -> F2->Gõ tên mới->Enter
 2. Nhắp phải vào đối tượng -> Rename-> Gõ tên mới-> Enter
 3. Cả a và b đều sai
 4. Cả a và b đều đúng

Câu 34 : Khi sử dụng mạng máy tính ta sẽ được các lợi ích:

 1. Chia sẻ tài nguyên (ổ cứng, cơ sở dữ liệu, máy in, các phần mềm tiện ích,…)
 2. Quản lý tập trung.
 3. Tận dụng năng lực xử lý của các máy tính rỗi để làm các đề án lớn.
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 35 : Kỹ thuật dùng để nối kết nhiều máy tính với nhau trong phạm vi một văn

phòng gọi là:

 1. LAN
 2. WAN
 3. MAN
 4. Internet

Câu 36 : Để cài đặt thêm các bộ Font trong môi trường Windows, ta dùng chức năng:

 1. Desktop của Control Panel.
 2. System của Control Panel.
 3. Regional Settings của Control Panel.
 4. Fonts của Control Panel.

Câu 37 : Thiết bị nào trong các thiết bị sau là thiết bị ra của máy tính?

 1. Bàn phím.
 2. Chuột.
 3. Máy in.
 4. Máy quét.

Câu 38 : Mọi tính toán trong máy tính đều được thực hiện tại:

 1. Bộ nhớ trong
 2. Bộ nhớ ngoài
 3. Bộ xử lý trung tâm (CPU)
 4. Thiết bị vào

Câu 39 : Trong những tình huống nào sau đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con

người:

 1. Khi dịch một cuốn sách.
 2. Khi chẩn đoán bệnh.
 3. Khi phân tích tâm lý một con người.
 4. Khi thực hiện một phép toán phức tạp.

Câu 40 : Trong Windows, ta có thể chép tập tin hay thư mục bằng cách:

 1. Ctrl + C
 2. Edit / Copy
 3. Ctrl + kéo chuột
 4. Tất cả đều đúng

Câu 41 : Chỉ ra tên của phần mềm dùng để gõ tiếng Việt trong Windows

 1. UNIKEY
 2. ABC
 3. VIETKEY
 4. Tất cả đều đúng

Câu 42 : Cách tổ chức thư mục và tệp tin trong hệ điều hành Windows không cho

phép:

 1. Thư mục mẹ và thư mục con có tên trùng nhau.
 2. Một ổ đĩa cứng vật lý được phân chia thành nhiều ổ đĩa logic.
 3. Trong một thư mục có cả thư mục con và tệp tin.
 4. Tạo một tệp tin có chứa thư mục con.

Câu 43 : Thao tác nào cho phép xoá một thư mục hay một tệp tin đã được chọn:

 1. Nhấp chuột phải và chọn Delete
 2. Bấm phím Del
 3. Nhấn Shift + Del
 4. Tất cả đều đúng

Câu 44 : Để chuyển đổi qua lại giữa các chương trình đang mở trong Windows, ta

nhấn tổ hợp phím:

 1. Ctrl + Tab
 2. Shift + Tab
 3. Alt + Tab
 4. Space + Tab

Câu 45 : Để thoát khỏi một chương trình trong ứng dụng của W indows, ta có thể dùng

tổ hợp phím:

 1. Shift + F4
 2. Alt + F4
 3. Ctrl + Break
 4. Tất cả đều đúng

Câu 46 : Để đánh dấu chọn một cách không liên tục các tập tin hay thư mục trong

Windows, trong khi nhấn chuột trái (Left Click) và ta cần giữ phím:

 1. Shift
 2. Ctrl
 3. Alt
 4. Insert
5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!