ĐỀ THI – THIẾT KẾ VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE

PHÒNG ĐÀO TẠO

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN

MÔN: Thiết kế và quản trị Website

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

 

Câu 1: Lựa chọn đáp án đúng (5 điểm )

 1. 1 HTML là viết tắt của
 1. Hyper Text Markup Language
 2. Hyper Tool Markup Language
 3. Hyperlink and Text Markup Laguage
 4. Hyper and Text Markup Laguage

1.2 Để định dạng tiêu đề lớn nhất dùng thẻ:

 1. <h1>
 2. <h2>
 3. <head>
 4. <img>

1.3 Thẻ nào dùng để xuống dòng trong html

 1. <enter>
 2. <img>
 3. < br>
 4. <p>
 1. 4 Để căn chỉnh đoạn văn bản ra giữa, ta dùng thẻ nào?
 1. <p >
 2. <center>
 3. < title>
 4. <head>

1.5 Để chữ “CĐCNHN” đậm, sử dụng cú pháp nào đúng?

 1. <font bold> CĐCNHN </font>
 2. <font> <b> CĐCNHN </b></font>
 3. <font> <i> CĐCNHN </i></font>
 4. <font><bold>CDCNHN</bold></font>

 

 

Câu 2: (5 điểm )

 1. Viết chương trình để tạo một danh sách như sau: (1.5 điểm )

Mức 1

 • Mức 1.1
 • Mức 1.2

Mức 2

 • Mức 2.1
 • Mức 2.2

b. Viết chương trình để dòng chữ “ Hôm nay ngày… tháng…năm ” bên phải, gạch chân, nghiêng.

 

(Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).

 

 

 

 

 

5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!