ĐỀ THI KÊT THÚC MÔN HỌC – VẬT LÝ 12 – ĐỀ 01

 

—–0o0—–

 

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Môn: Vật Lý

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề

       

Họ, tên thí sinh:……………………………………………………………               Mã đề: 01

Câu 1. Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 100g và lò xo có độ cứng k = 100 N/m, lấy . Chu kì dao động điều hòa của vật là

 1. 0,3                                B. 0,2                                   C. 0,1                                D. 0,4

Câu 2. Một nguồn phát sóng cơ động theo phương trình Screenshot 2024 04 09 183444 (cm), t tính bằng giây. Tần số của sóng này bằng

 1. Hz                                    B. 2 Hz                         C. 2π Hz                                D. 0,5 Hz

Câu 3. Một dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên theo phương trình  (A). Tại thời điểm t thì pha của cường độ dòng điện là

Screenshot 2024 04 09 182005

Câu 4.  Dấu hiệu đặc trưng nhất để nhận biết dòng điện là

 1. Tác dụng nhiệt                  B. Tác dụng từ       C. Tác dụng hóa học                               D. Tác dụng sinh lí

Câu 5. Một sóng cơ học phát ra từ nguồn O, lan truyền trong mặt nước với vận tốc 1 m/s. Người ta thấy hai điểm M, N gần nhau nhất trên mặt nước nằm trên cùng đường thẳng đi qua O và cách nhau 20 cm luôn dao động ngược pha. Tần số của sóng bằng

 1. 0,5 Hz                               B. 1,5 Hz                                C. 2 Hz                                D. 2,5 Hz

Câu 6. Dòng điện xoay chiều chạy qua một điện trở thuần R trong một thời gian t rất dài tỏa ra một nhiệt lượng được tính bằng:

Screenshot 2024 04 09 180530

Câu 7. Một mạch dạo động điện từ gồm cuộn ảm có độ tự cảm L bằng 5 mh, tụ điện có điện dung C = 5000 pf. Tần số góc ω của dao động là

Screenshot 2024 04 09 180755

Câu 8. Một vật dao động điều hòa với biên độ 5cm, tốc độ của vật qua vị trí cân bằng 2 m/s. Tần số góc của vật là

 1. 10 rad/s                           B. 20 rad/s                                 C. 40 rad/s                             D. 20π  rad/s

Câu 9. Trong máy thu thanh, loa có tác dụng

 1. Khuếch đại âm thanh
 2. Biến dao động điện thành dao động âm
 3. Tách tín hiệu âm thanh ra khỏi dao động điện từ
 4. Hòa trộn các loại âm thanh thành một bản nhạc

Câu 10. Một hạt mang điện tích Screenshot 2024 04 09 181425 bay vào từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T, vận tốc hạt là 106  m/s và có phương hợp với vectơ cả ứng từ góc 30º . Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn bằng

Screenshot 2024 04 09 181125

Câu 11. Sản phẩm của phóng xạ  ngoài hạt nhân còn có

A. Hạt                                                   B. Hạt pôzitôn và phản hạt nơtrinô             

C. Electron và phản hạt của nơtrinô                     D. Hạt electron và nơtrinô

Câu 12. Khi nói về siêu âm, phát biêt nào sau đây sai?

A. Siêu âm có thể bị phản xạ khi gặp vật cản              B. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 khz

C. Siêu âm có thể truyền được trong chân không         D. Siêu âm có thể truyền được trong chất rắn

Câu 13. Ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kỳ

A. Luôn nhỏ hơn vật.                               B. Khác phía đối với vật so với thấu kính

C. Luôn ngược chiều với vật                   D. Hòa có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật

Câu 14. Khi nói về sóng ánh sáng, phát biểu đúng là

 1. Ánh sáng trắng không bị tán sắc khi đi qua mặt phân cách hai môi trường trong suốt
 2. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua mặt phân cách hai môi trường trong suốt
 3. Tia X có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng nhìn thấy
 4. Tia tử ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng nhìn thấy

Câu 15. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng

A. Là sóng siêu âm                            B. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 kHz

C. Có tính chất hạt                            D. Có tính chất sóng

Câu 16. Xét nguyên tử hydro, năng lương nhỏ nhất ứng với quỹ đạo nào sau đây

 1. Quỹ đạo P                  B. Quỹ đạo N                   C. Quỹ đạo L                                D. Quỹ đạo K

Câu 17. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng

 1. Giảm điện trở của chất bán dẫn khi chiếu ánh sáng vào
 2. Anh sáng giải phóng electron liên kết tạo thành electron dẫn và lỗ trống tham gia vào quá trình dẫn điện trong chất bán dẫn
 3. Electron hấp thụ phôtôn để chuyển lên trạng thái kích thích có năng lượng cao
 4. Sóng ánh sáng truyền đi trong sợi cáp quang

Câu 18. Chỉ ra phát biểu sai

 1. Pin quang điện là dụng cụ biến đổi trực tiếp năng lượng ánh sáng thành điện năng
 2. Pin quang điện hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong
 3. Quang trở và pim quang điện đều hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện ngoài
 4. Quang trở là một điện trở có trị số phụ thuộc cường độ chùm sáng thích hợp chiếu vào nó

Câu 19. Chọn câu sai  khi nói về phóng xạ

 1. Các tia phóng xạ đều có bản chết là sóng điện từ
 2. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
 3. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tự phát
 4. Quá trình phóng xạ không phụ thuộc vào các tác động của các yếu tố bên ngoài

Câu 20. Nhiên liệu dùng cho phản ứng nhiệt hạch là

 1. Hêli                           B. Hyđrô thường                      C. Đơtơri và triti                               D. Liti

Screenshot 2024 04 09 183828

Screenshot 2024 04 09 183900

Screenshot 2024 04 09 183922

Screenshot 2024 04 09 183940

Screenshot 2024 04 09 184023

Screenshot 2024 04 09 184042

Screenshot 2024 04 09 184117

5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!