ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

           MÔN: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Thời gian làm bài: 60 phút

(Không kể thời gian phát đề)

 

 1. Trắc Nghiệm

Câu 1: Chủ Nghĩa Mác – Lê nin có những chức năng  nào?

 1. Chức năng thế giới quan và bản thế luận
 2. Chức năng thế giới quan và nhận thức luận
 3. Chức năng thế giới quan và phương pháp luận
 4. Chức năng bản thế luận và nhận thức luận

Câu 2: Tiền đề lý luận của sự ra đời của chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả lời đúng

 1. Chủ nghĩa duy vật triết học của Phoiobac, Kinh tế học Anh, chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp.
 2. Triết học biện chứng Heghen, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, tư tưởng xã hội của CN Pháp
 3. Kinh tế học của Anh, Chủ nghĩa xã hội Pháp, Triết học cổ điển Đức
 4. Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng

Câu 3: Về mặt triết học định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng chứng minh cho quam điểm nào?

 1. Quan điểm siêu hình phủ nhận sự vận động.
 2. Quan điểm duy tâm phủ nhận sự vận động là khách quan.
 3. Quan điểm biện chứng duy vật thừa nhận sự chuyển hóa lẫn nhau của giới tự nhiên vô cơ.
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 4: Câu” Học phải đi đôi với hành” phản ánh quan điểm:

 1. Thực tiễn
 2. Khách quan
 3. Lịch sử – cụ thể
 4. Toàn diện

Câu 5: Phát minh nào trong khoa học tự nhiên nửa đầu thế kỷ XIX vạch ra nguồn gốc tự nhiên của con người, chống lại quan điểm tôn giáo?

 1. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
 2. Lý thuyết tế bào.
 3. Lý thuyết tiến hóa.
 4. Tất cả đều đúng.

2. Tự luận

Câu 1. Anh/chị hãy liệt kê các chức năng của tiền tệ.

Câu 2. Anh/chị hãy trình bày mối quan hệ biện chứng giữa nhận thức và thực tiễn.

 

————————HẾT———————–

( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!