ĐỀ THI – CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN)

MÔN: Cơ sở dữ liệu

Thời gian làm bài: 60 phút

 

 

Câu 1: ( 5.0 điểm)

Cho Data Base như sau:

SACH(mas, tens, sotrang, gia, manxb, matg) – bảng sách gồm: mã sách, tên sách, số trang, giá bán, mã nhà xuất bản, mã tác giả.

NXB(manxb, tennxb, diachi) –  bảng nhà xuất bản gồm: mã nhà xuất bản, tên nhà xuất bản, địa chỉ.

TG(matg, hoten, ngaysinh, quequan) – bảng tác giả gồm:mã tác giả, họ tên, ngày sinh, quê quán.

Thực hiện các yêu cầu sau bằng đại số quan hệ:

 1. Đưa ra thông tin các cuốn sách có số trang trên 1000.
 2. Đưa ra thông tin các nhà xuất bản có địa chỉ ở ‘Hà Nội’.
 3. Đưa ra họ tên các tác giả sinh trước năm 1960.
 4. Đưa ra thông tin các sách của tác giả ‘Đỗ Trung Tuấn’
 5. Đưa ra tên các tác giả đã in sách có tên là ‘Cơ sở dữ liệu’ hoặc ‘Cấu trúc máy’ tính’.

Câu 2: ( 5.0 điểm)

Cho Database như câu 1. Thực hiện các yêu cầu sau bằng ngôn ngữ SQL

 1. Tạo các bảng dữ liệu ở câu 1.
 2. Xóa sách có mã “TH345”.
 3. Thêm thông tin vào bảng TG(TG0034, Nguyễn Tuệ, 1950, Quảng Bình)
 4. Tìm thông tin về tác giả có tuổi lớn nhất.
 5. Tìm tên các nhà xuất bản đã in sách của tác giả ‘Đỗ Xuân Lôi’

 

 

 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

 

5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!