ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN-90p-Đọc và Viết tên thuốc

 

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN

MÔN:  ĐỌC VÀ VIẾT TÊN THUỐC

   Ngành:    Dược Sĩ                                                                         Thời gian: 90 phút

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

I.TỰ LUẬN – 10 ĐIỄM

 

 1. Đọc các tên thuốc và viết bằng tiếng Latinh sau: 4đ
 • Kalii bromidum Đọc Mẫu: Ka-li-i bơ-rô-mi-đum
 • Kalii iodidum……………………………………………………………………………………………………
 • Mentholum……………………………………………………………………………………………………….
 • Morphini hydrochloridum………………………………………………………………………………..
 • Natrii benzoas…………………………………………………………………………………………………..
 • Natrii glycerophosphas…………………………………………………………………………………….
 • Neriolinum……………………………………………………………………………………………………….
 • Palmatini chloridum………………………………………………………………………………………….
 • Phenacetinum……………………………………………………………………………………………………
 • Pyramidonum……………………………………………………………………………………………………
 • Quinini hydrochloridum…………………………………………………………………………………..
 • Reserpinum………………………………………………………………………………………………………
 • Brassicaceae……………………………………………………………………………………………………..
 • Caesalpiniaceae………………………………………………………………………………………………..
 • Combretaceae…………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Đọc các tên thuốc và viết bằng tiếng Latinh sau: 3đ
 • Digitalis…………………………………………………………………………………………………………….
 • Digitalinum……………………………………………………………………………………………………….
 • Dioninum………………………………………………………………………………………………………….
 • Ergotaminum…………………………………………………………………………………………………….
 • Galanthaminum………………………………………………………………………………………………..
 • Homatropinum………………………………………………………………………………………………….
 • Mercaptopurinum……………………………………………………………………………………………..
 • Neriolinum……………………………………………………………………………………………………….
 • Nitroglycerinum……………………………………………………………………………………………….
 • Nor- adrenalinum……………………………………………………………………………………………..
 1. Đọc các tên thuốc và viết bằng tiếng Latinh sau: 3đ
 • Etoposid………………………………………………………………………………………………………….
 • Fluorouracil…………………………………………………………………………………………………….
 • Mercaptopurin…………………………………………………………………………………………………
 • Methotrexat…………………………………………………………………………………………………….
 • Vinblastin sulfat………………………………………………………………………………………………
 • Vincristin………………………………………………………………………………………………………..
 • Isoniazid………………………………………………………………………………………………………….
 • Pyrazinamid…………………………………………………………………………………………………….
 • Rifampicin………………………………………………………………………………………………………
 • Streptomycin…………………………………………………………………………………………………..

 

—————HẾT——————–

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

        DUYỆT ĐỀ                                                                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

                                

                                                                                                                    

 

5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!