ĐỀ KIỂM TRA GIỮA MÔN- Luật Thương Mại

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA MÔN HỌC

MÔN:Luật Thương Mại

   Ngành: Pháp Luật                                                                      Thời gian: 30 phút

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

1.Theo Luật Thương mại Việt Nam 2005, tiêu chí để xác định một thương nhân là: 

 1. Hoạt động thương mại thường xuyên
 2. Hoạt động thương mại độc lập
 3. có đăng ký kinh doanh
 4. Cả 3 đáp án trên

 

2.Chọn đáp án đúng nhất về hoạt động thương mại

 1. Là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại.
 2. Là các hoạt động bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.
 3. Là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

3.Đối tượng nào dưới đây không phải là thương nhân?

 1. Doanh nghiệp Logistics.
 2. Tổ chức phi thương mại.
 3. Cá nhân buôn bán hàng hóa có đăng ký kinh doanh.

 

4.Thương nhân nước ngoài là gì? Chọn đáp án đúng nhất.

 1. Là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài.
 2. Là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài và được pháp luật nước ngoài công nhận.
 3. Là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận.

 

5.Tập quán thương mại là:

 1. Phong tục tập quán thương mại tại một vùng
 2. Thói quen được thừa nhận rộng rãi trong hoạt động thương mại trên một vùng, miền hoặc một lĩnh vực thương mại
 3. Cả hai đáp án trên

6.Hoạt động thương mại gồm những hoạt động nào? Chọn đáp án đúng nhất.

 1. Mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.
 2. Mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại.
 3. Mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại và đại lý thương mại.

 

7.A mua một lô hàng của B nhưng khi giao hàng thì B lại giao dư số lượng cho A, nếu A nhận thì số hàng dư được tính giá như thế nào? Chọn đáp án đúng nhất.

 1. Giá theo hợp đồng.
 2. Giá theo thỏa thuận.
 3. a hoặc b.

 

8.Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và……..

 1. các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.
 2. Logistic
 3. Trung gian thương mại

 

9.…….là nguồn quan trọng điều chỉnh các giao dịch thương mại

 1. Luật thương mại
 2. Các luật chuyên ngành về hoạt động thương mại
 3. Bộ luật Dân sự

 

10.Hoạt động thương mại phải được diễn ra 

 1. trên thị trường và do thương nhân thực hiện
 2. thị trường
 3. theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

 

11.Hoạt động thương mại ra đời….. so với hành vi dân sự 

 1. sau
 2. cùng thời điểm
 3. trước

 

12.Đối tượng của hợp đồng trong kinh doanh thương mại

 1. hàng hóa và dịch vụ
 2. hàng hóa
 3. dịch vụ

 

13.Giao kết hợp đồng trong kinh doanh thương mại

 1. quá trình các bên đàm phán giao kết hợp đồng kinh doanh thương mại
 2. các bên ký hợp đồng kinh doanh thương mại
 3. cả 2 đều sai

 

14.Hàng hóa là đối tượng của mua bán hàng hóa phải

 1. Có thể lưu thông
 2. Có tính hợp pháp
 3. Có thể lưu thông và có tính hợp pháp

 

15.Hành vi thương mại phụ thuộc

 1. hành vi có tính thương mại đối với một bên nhưng đối với bên kia lại là hành vi dân sự
 2. là hành vi và xét về bản chất là dân sự nhưng hành vi đó loại do thương nhân thực hiện trong khi hành nghề hay do nhu cầu nghề nghiệp
 3. là hành vi mà xét về bản chất nó đã mang tính thương mại

 

16.Hoạt động thương mại là hoạt động diễn ra trên thị trường nhằm mục đích

 1. thỏa mãn sở thích
 2. trao đổi
 3. tìm kiếm lợi nhuận

 

17.Văn phòng đại diện không được

 1. thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại
 2. không được thực hiện hoạt động sinh lời trực tiếp tại Việt Nam
 3. cả hai đáp án trên

 

18.……………chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý việc cấp giấy phép cho thương nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam

 1. Bộ Công thương
 2. Bộ Tài chính
 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

19.Bên bán……………….. chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hóa mà bên mua đã biết hoặc phải biết tại thời điểm giao kế

 1. buộc phải
 2. không phải
 3. tùy thuộc thỏa thuận

 

20.Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và………….

 1. làm thủ tục chuyển quyền sở hữu
 2. bảo hành
 3. nhận thanh toán

 

21.Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và……………….

 1. quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận
 2. quyền sở hữu hàng hóa theo quy định pháp luật
 3. quyền sở hữu hàng hóa

 

22.Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết của hàng hóa sau thời điểm…………….

 1. Chuyển rủi ro
 2. Thanh toán
 3. giao kết xong

 

23.Mục đích thông thường của bên bán là 

 1. lợi nhuận
 2. trao đổi theo nhu cầu
 3. tùy thuộc vào ý chí của chủ thể

 

24.Hoạt động mua bán có thể chia thành mua bán…… và mua bán…….

 1. hàng hóa /dịch vụ
 2. tài sản dân sự /hàng hóa thương mại
 3. kiếm lời/ không kiếm lời

 

25.Nếu hàng hóa giao cho bên mua không phù hợp với hợp đồng thì bên mua có quyền ……………

 1. yêu cầu buộc thực hiện đúng hợp đồng và bồi thường thiệt hại
 2. từ chối nhận
 3. yêu cầu bồi thường thiệt hại

 

26.Hoạt động mua bán là phương thức chủ yếu để dịch chuyển tài sản và…… từ chủ thể này sang chủ thể khác

 1. quyền sở hữu
 2. quyền chiếm hữu
 3. quyền sử dụng

27.Hoạt động mua bán hàng hóa trong thương mại chỉ được điều chỉnh bởi Luật thương mại.

 1. Đúng
 2. Sai

 

28.Hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại là một dạng đặc biệt của Hợp đồng mua bán tài sản.

 1. Đúng
 2. Sai

 

29.Hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại là hợp đồng có ít nhất một bên chủ thể là thương nhân.

 1. Đúng
 2. Sai

 

30.Hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại có hiệu lực pháp luật khi bên cuối cùng ký vào văn bản hợp đồng.

 1. Đúng
 2. Sai
5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!