ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ -Quản trị lao động tiền lương

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA MÔN HỌC

MÔN: QUẢN TRỊ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

   Ngành: Quản trị doanh nghiệp                                                 Thời gian: 60 phút

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 1. PHẦN A- TRẮC NGHIỆM 15 CÂU – 10 ĐIỄM

Chọn đáp án đúng: (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

 

Câu 1. Khi nhân viên có những đóng góp ý kiến hữu ích cho doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ áp dụng hình thức

 1. Thưởng tiết kiệm
 2. Thưởng sáng kiến
 3. Thưởng vượt mức
 4. Trợ cấp

Câu 2. Ăn trưa do doanh nghiệp đài thọ được coi là

 1. Phụ cấp
 2. Tiền thưởng
 3. Phúc lợi
 4. Lương cơ bản

Câu 3. Thù lao phí vật chất được biểu hiện dưới dạng

 1. Cơ hội thăng tiến
 2. Điều kiện làm việc thuận lợi
 3. Công việc thú vị
 4. Tất cả đều đúng

Câu 4. Mục tiêu của hệ thống tiền lương là

 1. Thu hút nhân viên
 2. Duy trì những nhân viên giỏi
 3. Kích thích động viên nhân viên
 4. A, B, C đều đúng

Câu 5. Nhân viên muốn trong tổ chức, ai làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, tức là họ muốn có

 1. Công bằng cá nhân
 2. Công bằng trong nội bộ
 3. Công bằng với bên ngoài
 4. Không câu nào đúng

Câu 6. Để nhân viên đáp ứng được yêu cầu công việc, tổ chức cần

 1. Đánh giá đúng khả năng của nhân viên
 2. Hội nhập nhân viên nhanh chóng
 3. Đào tạo và phát triển nhân viên
 4. Tất cả đều cần thiết

Câu 7. Lương tối thiểu nhân với hệ số lương sẽ bằng

 1. Lương cơ bản
 2. Lương thực tế
 3. Lương danh nghĩa
 4. Thu nhập bình quân

Câu 8. Trả lương theo doanh thu là một hình thức trả lương

 1. Theo chức danh công việc
 2. Theo kết quả công việc
 3. Theo người thực hiện công việc
 4. Theo thời gian làm việc

Câu 9. Nhược điểm của hình thức trả lương theo nhân viên là

 1. Kích thích nâng cao trình độ lành nghề
 2. Chi phí về tiền lương của doanh nghiệp cao hơn
 3. Thuận lợi khi làm việc nhóm
 4. Sử dụng lao động linh hoạt trong tình hình mới

Câu 10. Vấn đề tồn tại trong đào tạo của các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay là

 1. Không xác định đúng nhu cầu đào tạo
 2. Không đánh giá đúng kết quả đào tạo
 3. Không có môi trường ứng dụng những gì được đào tạo
 4. A, B,C đều đúng

Câu 11. Làm thế nào để biết việc quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp tốt hay chưa tốt

 1. Dựa vào số vụ tranh chấp khiếu nại trong doanh nghiệp
 2. Dựa vào sự thỏa mãn, hài lòng của người lao động
 3. Dựa vào năng suất lao động bình quân của doanh nghiệp
 4. A,B, C đều đúng

Câu 12. Các mối quan hệ trong thực hiện công việc sẽ được thể hiện trong

 1. Bản tiêu chuẩn nhân viên
 2. Bản mô tả công việc
 3. Bản nội quy làm việc
 4. Bản quy chế tiền lương

Câu 13. Việc dự báo nhu cầu và phân tích hiện trạng nguồn nhân lực của tổ chức được thể hiện ở khâu

 1. Hoạch định nguồn nhân lực
 2. Tuyển dụng nhân viên
 3. Đào tạo và phát triển
 4. Đánh giá nhân viên

Câu 14. Để thu hút các nhân viên đang làm việc trong các công ty khác, có thể dùng hình thức

 1. Săn đầu người
 2. Quảng cáo
 3. Qua quan hệ quen biết cá nhân
 4. Tất cả các câu trên

Câu 15. Với tư cách là 1 trong những chức năng cơ bản của quản trị tổ chức thì QTNL là…..

 1. Là tất cả các hoạt động của một tổ chức để thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá, bảo toàn và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức cả về mặt số lượng và chất lượng
 2. Việc tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, sử dụng, động viên và cung cấp tiện nghi cho nhân lực thông qua tổ chức của nó
 3. Nghệ thuật lãnh đạo, nghệ thuật chỉ huy, nghệ thuật làm việc với con người D
 4. Bao gồm việc hoạch định (kế hoạch hóa), tổ chức, chỉ huy và kiểm soát các hoạt động nhằm thu hút, sử dụng và phát triển con người để có thể đạt được các mục tiêu của tổ chức

 

 

 

 

—————HẾT——————–

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 

5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!