ĐỀ KIỂM TRA CUỐI MÔN-Đề Môn Luật Đất da

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN

MÔN:  LUẬT ĐẤT ĐAI

   Ngành:     Pháp Luật                                                  Thời gian: 90 phút

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Đề Thi: ( 10 điểm)

Câu hỏi: Anh/ Chị Hãy cho biết (nhận định đúng/sai, giải thích) các câu nhận định sau:

 1. Luật đất đai chỉ là công cụ thực hiện quyền sở hữu nhà nước về đất đai.( 2 điểm)
 2. Quan hệ pháp luật đất đai bao gồm tất cả các quan hệ xã hội có liên quan đến đất đai. ( 2 điểm)
 3. Chỉ có UBND mới có thẩm quyềngiao đất, cho thuê đất. ( 2 điểm)
 4. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể sử dụng đất trong khu kinh tế giống như các chủ thể khác sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai. ( 2 điểm)
 5. Toà án nhân dân chỉ thụ lý giải quyết tranh chấp QSDĐ khi người sử dụng đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. ( 2 điểm)

 

—————HẾT——————–

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

        DUYỆT ĐỀ                                                                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

                                

                                                                                                                    

 

5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!