ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT-Ngành Tiếng Trung-Đề 2

ĐÁP ÁN ĐỀ 2

LÝ THUYẾT TỔNG HỢP

 

I,选择正确答案.(2.5 x 10 = 25)

1。他 A 说 B 得 C 很流利 D。(汉语〕

2.你 A 把问题的严重性跟他说 B 一下儿,他 C 不会不 D 考虑后果的。(再)

3.A 桌子上 B 摆 C 了为招待客人而 D 准备的各种新鲜水果。(满)

4.张老师 A 特能说笑话,B 我们 C 一个个把肚子 D 笑疼了。(都)

5。要是 A 天气不好,B 改天 C 再 D去。 (就〕

6。我 A 比他 B 看C了D 两本书。 (多〕

7。老刘 A 叫人 B 都 C 搬到汽车上去 D。(把行李〕

8.没病 A 也得先吃 B 点儿药预防 C ,病了就麻烦 D 了。(着)

9.大家先 A 检查一下儿自己吧,B 不要 C 只是批评 D 别人。(各自)

10.刚刚毕业工作 A 不到两个月 B 我 C 没有什么工作 D 经验。(的)

 

II,将下面的单词排列成有意义的句子。(2.5 x 10 = 25)

例如: 你们/离开/真/我/舍不得

→ 我真舍不得离开你们.

 1. 们/准备/为/最后/而/考/作/大学/的/学生/正在

学生们正在为考大学而作最后的准备。

 1. 学/和/对/说/重要/很/外语/听/来说

→ 对学外语来说,听和说很重要。

 1. 欢迎/我家/都/你/随时/到/作客/我

→ 我随时都欢迎你到我家作客。

 1. 吃/大夫/药/叫/两次/每天/他

→ 大夫叫他每天吃两次药。

 1. 汉语/以前/北京/过/我哥哥/一年/在/学

→ 我哥哥以前在北京学过一年汉语。

 1. 把/千万/在/你/不要/行李/车/上/丢

→ 你千万不要把行李丢在车上。

 1. 严肃/的/突然/起来/神色/王先生

→ 王先生的神色突然严肃起来。

 1. 的/自行车/他/我/把/已经/弄/了/红色/刚买/丢/的

→ 他(我〕已经把我(他〕刚买的红色的自行车弄丢了。

 1. 放/衣服/他/衣柜/了/把/里/在

→ 他把衣服放在衣柜里了。

 1. 彩色/从/一张/画报/照片/是/这/上/下来/剪/的.

→ 这是一张从画报上剪下来的彩色照片。/ 这是从画报上剪下来的一张彩色照片。

 

III,完成下列句子。(2.5 x 10 = 25)

1.我只是跟她说了句玩笑话————————————————————————————————————————————————————————–。

(没想到)

2.她虽然长得不漂亮,可你把她说得那么丑———————————————————————————————————————————————————。

(过分)

3.这孩子一点都不知道钱来得不容易—————————————————————————————————————————————————————。

(花)

4.如果你有问题—————————————————————————————————————————————————————————————。

(随时)

5———————————————————————————-,他已经连续一个月没休息了。〔为了〕

6.他从来没见过这种水果—————————————————————————————————————————————————————————-。

(怪不得)

7.如果你不注意安全———————————————————————————————————————————————————————————。

(早晚)

8.我学汉语时间没有他长—————————————————————————————————————————————————————————-。

(却)

9.他在这儿生活了十几年了————————————————————————————————————————————————————————–。

(对)

10.明天是春节,你到我家来————————————————————————————————————————————————————————–。

(跟)

 

IV改错句子 (2.5 x 10 = 25)

 1. 天冷了,你得穿多衣服。
 • 天冷了,你得多穿衣服。
 1. 他听到这个消息,一夜高兴得没睡着觉。
 • 他听到这个消息,高兴得一夜没睡着觉。
 1. 我遇到很多中国朋友以前在我们国家过。
 • 我遇到很多以前在我们国家住过的中国朋友。
 1. 我代表学校向同学们表示热烈地祝贺。
 • 我代表学校向同学们表示热烈的祝贺。
 1. 不但我看过这部电影,还为它写过一篇评论。
 • 我不但看过这部电影,而且还为它写过一篇评论。
 1. 到北京后,我们俩个人又在同一个班学习。
 • 到北京后,我们俩又在同一个班学习. / 到北京后,我们两个人又在同一个班学习。
 1. 在那些艰苦的日子里,我一直随身保存过这两件东西。
 • 在那些艰苦的日子里,我一直随身保存着这两件东西 。
 1. 请你介绍一下儿你们的情况给 我们。
 • 请你给我们介绍一下儿你们的情况。
 1. 那是一个好机会加强友谊两国人民。
 • 那是一个加强两国人民友谊的好机会。
 1. 医生对她说:“ 放心吧,我一定尽力把你的病治。”
 • 医生对她说:“放心吧,我一定尽力把你的病治好。”

 

———HẾT———

                                                                   Giảng viên ra đề

                                                                                          THẠC SỸ LÝ QUỐC PHÚ

5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!