ĐỀ THI – LẬP TRÌNH CĂN BẢN

PHÒNG ĐÀO TẠO

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN

MÔN: Lập trình căn bản

Thời gian làm bài: 45 phút

 

 

– Tên file chương trình: Tensv_masv.CPP (tên file chương trình không dấu, không cách).

– Viết chương trình để quản lý bán hàng của siêu thị, mỗi mặt hàng bán cần lưu trữ các thông tin: Mã hàng, Tên hàng, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền.

Yêu cầu:

1. Khai báo thư viện, biến trong đó: biến mã hàng đặt tên biến là MH_số thứ tự sinh viên, biến tên hàng đặt tên là tên sinh viên, còn các biến khác đặt tên tùy ý (1 điểm)

 (ví dụ: sinh viên Tuấn Minh có Số thứ tự là 13 thì biến mã hàng và tên hàng được khai báo như sau: char MH_13;

            char Minh[20];       )

2. Nhập vào từ bàn phím n mặt hàng bán (2≤n≤100) (4 điểm)

3. In danh sách gồm đầy đủ thông tin của các mặt hàng bán ra màn hình (3 điểm)

4. Đưa ra thông tin danh sách những mặt hàng bán có thành tiền lớn nhất (2 điểm).

(Trong đó: Thành tiền = Số lượng * Đơn giá, và nếu số lượng trên 50 thì giảm giá 10%)

 

5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!