ĐỀ THI KÊT THÚC MÔN HỌC – TOÁN 12 – ĐỀ 01

 

—–0o0—–

 

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Môn: Toán

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

        Họ, tên thí sinh:……………………………………………………………                                Mã đề: 01

 

Câu 1. Cho  a và b là hai số thực dương thỏa mãn toán
. Giá trị của Screenshot 2024 04 09 145107   bằng

 1. 16                   B. 64                    C. 264                                            D. 6

Câu 2. Cho hàm số Screenshot 2024 04 09 145157  liên tục trên Screenshot 2024 04 09 145246. Nếu Screenshot 2024 04 09 145333 thì Screenshot 2024 04 09 145414 bằng

 1. 4                    B. -4                     C. 8                                            D. -8

Câu 3. Tìm số phức Screenshot 2024 04 09 145600  thỏa mãn Screenshot 2024 04 09 145506.

Screenshot 2024 04 09 145653

Câu 4. Trong không gian Screenshot 2024 04 09 145814 . Tính bán kính r của mặt cầu (S)  có tâm I (2;1;-1) và tiếp xúc với mặt phẳng Screenshot 2024 04 09 150037.

Screenshot 2024 04 09 150133

Câu 5. Biết hàm số Screenshot 2024 04 09 150240  ( a là số thực cho trước) có ba điểm cực trị. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Screenshot 2024 04 09 150416

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình Screenshot 2024 04 09 150527  là

Screenshot 2024 04 09 150606

Câu 7. Trong không gian Screenshot 2024 04 09 145814 1 cho mặt phẳng Screenshot 2024 04 09 150714 và đường thẳng Screenshot 2024 04 09 150730  Khẳng định nào sau đây đúng?

A. nằm trong .                B.  song song với .

C. vuông góc với .            D.  cắt và không vuông góc với .

Câu 8. Số giao điểm của đồ thị hàm số Screenshot 2024 04 09 150936 và trục hoành  là

Screenshot 2024 04 09 151208

Câu 9. Tập xác định của hàm số Screenshot 2024 04 09 151319 là

Screenshot 2024 04 09 151439

Câu 10. Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số Screenshot 2024 04 09 151524 và  khi quay quanh trục Ox bằng

Screenshot 2024 04 09 151713

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ Screenshot 2024 04 09 145814 1, cho Screenshot 2024 04 09 151815 . Mặt phẳng Screenshot 2024 04 09 151824 cắt mặt cầu (S) theo theo giao tuyến là đường tròn(C) . Toạ độ tâm H của (C) là

 

Screenshot 2024 04 09 152137

Câu 12. Cho hàm số Screenshot 2024 04 09 153134 có bảng biến thiên như hình vẽ:

6

Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số Screenshot 2024 04 09 153134 là

Screenshot 2024 04 09 153050

Câu 13. Cho hình chóp S.ABCD có cạnh bên Screenshot 2024 04 09 153404 và  là hình chữ nhật. Biết Screenshot 2024 04 09 153420 và góc α là góc giữa mặt phẳng (SCD) và mặt phẳng đáy. Giá trị của tan α bằng

Screenshot 2024 04 09 153902

Câu 14. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai ?

Screenshot 2024 04 09 154009

Câu 15. Diện tích  S của mặt cầu tâm I , bán kính R được tính bởi công thức

Screenshot 2024 04 09 154152

Câu 16. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD  là hình chữ nhật với Screenshot 2024 04 09 154507. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Thể tích khối chóp S.ABC bằng

7

Screenshot 2024 04 09 154836

 

 

Câu 17. Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như hình vẽ ?

8

Screenshot 2024 04 09 155336

Câu 18. Tập xác định của hàm số Screenshot 2024 04 09 155432 là

Screenshot 2024 04 09 155531

Câu 19. Tìm tất cả các giá trị thực của của tham số m để hàm số Screenshot 2024 04 09 155612 đồng biến trên khoảng Screenshot 2024 04 09 155728 .

Screenshot 2024 04 09 160131

Câu 20. Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh nam và 4 học sinh nữ theo hàng ngang?

Screenshot 2024 04 09 160353

Câu 21. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên ?

Screenshot 2024 04 09 160542

Câu 22. Trong không gian Screenshot 2024 04 09 145814 1, cho mặt cầuScreenshot 2024 04 09 160742 . Điểm nào sau đây thuộc mặt cầu (S) ?

Screenshot 2024 04 09 160853

Câu 23. Cho số phức Screenshot 2024 04 09 161435; . Số phức Screenshot 2024 04 09 161540 bằng

Screenshot 2024 04 09 161709

Câu 24. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và Screenshot 2024 04 09 161856 . Tính theo A thể tích khối chóp S.ABCD.

Screenshot 2024 04 09 162056

Câu 25. Nếu  Screenshot 2024 04 09 162209bằng

Screenshot 2024 04 09 162432

Câu 26. Tính thể tích V của khối hộp chữ nhật có ba kích thước a, 2a, 3a.

Screenshot 2024 04 09 162958

Screenshot 2024 04 09 163444

 

Câu 28. Tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng Screenshot 2024 04 09 164622 , độ dài đường sinh bằng đường kính đáy.

Screenshot 2024 04 09 164807

Câu 29. Cho số phức Screenshot 2024 04 09 165029 . Tìm phần ảo của số phức Screenshot 2024 04 09 165207.

Screenshot 2024 04 09 165930

Câu 30. Tìm công bội  của một cấp số nhân Screenshot 2024 04 09 170124

 

Screenshot 2024 04 09 170301

Câu 31. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , gọi M là điểm biểu diễn của số phức Screenshot 2024 04 09 170536 . Tính độ dài đoạn .

Screenshot 2024 04 09 170959

Screenshot 2024 04 09 171131

 

 

Screenshot 2024 04 09 171201 1

Screenshot 2024 04 09 171350 1

Screenshot 2024 04 09 171431

Screenshot 2024 04 09 171522

Screenshot 2024 04 09 171610

Screenshot 2024 04 09 175247

 

5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!