Đề số 32- ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ- LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH-IL0032

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
MÃ ĐỀ: IL0032
 (Trình độ trung cấp )

 

MÔN: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH
Ngành: Kế Toán Doanh Nghiệp                                                Thời gian: 30 phút

 

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 1. PHẦN A- TRẮC NGHIỆM 20 CÂU – 10 ĐIỄM

Chọn đáp án đúng

1.Tiền đề nào dưới đây có ý nghĩa định hướng tạo ra hành lang và điều tiết sự phát triển của tài chính:

 1. Nhà nước
 2. Tư bản chủ nghĩa
 3. Xã hội chủ nghĩa
 4. Là sản xuất hàng hóa và tiền tệ

2.Biểu hiện bên ngoài của tài chính thể hiện ra dưới dạng các hiện tượng:

 1. Trao đổi hàng hóa
 2. Giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp
 3. Thu vào và chi ra bằng tiền
 4. Tất cả đều sai

3.Kết quả của quá trình phân phối các nguồn tài chính là sự hình thành và sử dụng các ………… nhất định:

 1. Quỹ hàng hóa
 2. Quỹ tiền tệ
 3. Các loại hình dịch vụ
 4. Câu a và c đúng

4.Giám đốc tài chính…….đặc điểm:

 1. 2            C.3
 2. 4             D. 5

5.Ý đúng về giá cả, NGOẠI TRỪ:

 1. Là một phạm trù phân phối dưới hình thức giá trị
 2. Khác rất rõ với phạm trù tài chính
 3. Xuất hiện trong quan hệ trao đổi, mua bán theo nguyên tắc ngang giá
 4. Việc dịch chuyển giá trị luôn xảy ra

6.Chức năng của tài chính:

 1. Điều hành
 2. Kiểm tra
 3. Phân phối
 4. Định hướng

7.Khái niệm đúng về ngân sách nhà nước:

 1. Là toàn bộ các khoản thu của Nhà nước
 2. Là toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước ngoài dự toán
 3. Được thực hiện trong nhiều năm
 4. Được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

8.Ngân sách nhà nước KHÔNG chứa đựng:

 1. Lợi ích chung
 2. Lợi ích nhà nước
 3. Lợi ích công cộng
 4. Lợi ích toàn thể

9.Khi xảy ra lạm phát, giá cả tăng lên do cung cầu mất cân đối (cung nhỏ hơn cầu), Chính phủ có thể sử dụng biện pháp:

 1. Tăng thuế tiêu dùng
 2. Tăng thuế đối với đầu tư
 3. Giảm các khoản vay trong dân
 4. Mở rộng chi tiêu ngân sách nhà nước

10.Nhà nước áp dụng mức thuế suất thấp nhất đối với các loại hàng hoá:

 1. Xa xỉ phẩm
 2. Cấp thấp
 3. Tiêu dùng thiết yếu
 4. Bình thường

11.Bội chi ngân sách có thể xảy ra do sự biến động của chu kỳ kinh tế, người ta gọi là:

 1. Bội chi kinh tế
 2. Bội chi lạm phát
 3. Bội chi cơ cấu
 4. Bội chi chu kỳ

12.Trong các nhân tố ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước, nhân tố phản ánh hiệu quả của chi đầu tư phát triển kinh tế:

 1. Thu nhập GDP bình quân đầu người
 2. Tỷ suất lợi nhuận trong kinh tế
 3. Tiềm năng đất nước về tài nguyên thiên nhiên
 4. Mức độ trang trải các khoản chi phí của Nhà nước

13.Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương do hội đồng nhân dân ………… quyết định:

 1. Cấp tỉnh
 2. Cấp thành phố
 3. Cấp huyện
 4. Cấp xã

14.Thực chất của việc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là giải quyết các mối quan hệ giữa:

 1. Chính quyền Nhà nước trung ương với doanh nghiệp
 2. Chính quyền Nhà nước trung ương với nhân dân
 3. Chính quyền Nhà nước trung ương với các cấp chính quyền địa phương
 4. Các cấp chính quyền địa phương với nhau

15.Đối với các doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải có các yếu tố cần thiết là:

 1. Tư liệu lao động
 2. Đối tượng lao động
 3. Sức lao động
 4. Tất cả đều đúng

16.Nhờ chức năng ………… mà doanh nghiệp có khả năng động viên khai thác và thu hút các nguồn tài chính trong nền kinh tế để hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp:

 1. Giám đốc
 2. Phân phối
 3. Kiểm tra
 4. Giám sát

17.Mục tiêu cuối cùng của mọi quá trình kinh doanh của doanh nghiệp là:

 1. Lợi nhuận
 2. Doanh thu
 3. Giảm thiểu chi phí sản xuất
 4. Tăng giá sản phẩm

18.Tổ chức tài chính cần tuân thủ ……… nguyên tắc cơ bản:

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

19.Vốn kinh doanh của doanh nghiệp được hiểu:

 1. Là số tiền doanh nghiệp thu về được sau một chu kỳ kinh doanh
 2. Là số tiền ứng trước về toàn bộ tài sản của doanh nghiệp
 3. Là số tiền doanh nghiệp phải trả cho các khoản vay trước đó
 4. Là số tiền doanh nghiệp đi vay từ các nguồn khác nhau

20.Tiền được gọi là vốn phải đồng thời thoả mãn những điều kiện sau, NGOẠI TRỪ:

 1. Tiền phải có giá trị lưu hành
 2. Tiền phải được vận động nhằm mục đích sinh lời
 3. Cách vận động và phương thức vận động của tiền do ngân hàng quyết định
 4. Tiền phải được tích tụ và tập trung đến một lượng nhất định, đủ sức để đầu tư cho một dự án kinh doanh

 

—————HẾT——————–

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 

Note: Học viên đăng kí học tại trường hoặc cần lấy link tải đề vui lòng liên hệ thầy/cô đang hỗ trợ để được hướng dẫn làm bài Hoặc gửi email về: phongdaotaoilearning@gmail.com

Chúc các bạn hoàn thành tốt môn học.

Trân Trọng,

5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!