Đề số 22- ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ-MÔN AN TOÀN LAO ĐỘNG-IL0022

MÔN AN TOÀN LAO ĐỘNG
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
MÃ ĐỀ: IL0022
(Trình độ trung cấp )

MÔN:  AN TOÀN LAO ĐỘNG

   Ngành: Công Nghệ Ô Tô                                                                Thời gian: 30 phút

 

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

1. Mục đích của công tác bảo hộ lao động là:

 1. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
 2. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, không bị mắc bệnh nghề nghiệp do điều kiện lao động không tốt gây ra.
 3. Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khỏe cho người lao động.
 4. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.

2. Ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động bao gồm các ý nghĩa nào sau đây:

 1. Ý nghĩa chính trị. Ý nghĩa xã hội. Ý nghĩa kinh tế.
 2. Ý nghĩa về khoa học công nghệ.
 3. Ý nghĩa chính trị, pháp luật
 4. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.

3. Tính chất của công tác bảo hộ lao động là:

 1. Tính pháp luật.
 2. Tính khoa học, công nghệ.
 3. Tính quần chúng.
 4. Tất cả các câu trên đều đúng.

4. Các tính chất của công tác bảo hộ lao động có mối quan hệ với nhau:

 1. Quan hệ hữu cơ với nhau, quan hệ hỗ trợ lẫn nhau.
 2. Quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, quan hệ tương tác.
 3. Quan hệ độc lập nhau.
 4. Cả a và c đều đúng.

5. Các quy định về kỹ thuật bao gồm:

 1. Quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Các quy định về tổ chức, trách nhiệm và chính sách.
 2. Tiêu chuẩn vệ sinh lao động trong quá trình lao động sản xuất.
 3. Các quy định về tổ chức lao động.
 4. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.

6. Bảo hộ lao động mang tính pháp luật thể hiện ở tất cả các quy định về:

 1. Quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.
 2. Tiêu chuẩn vệ sinh lao động trong quá trình lao động sản xuất.
 3. Các quy định về tổ chức lao động.
 4. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.

7. Bảo hộ lao động mang tính khoa học công nghệ bao gồm:

 1. Quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn
 2. Tiêu chuẩn vệ sinh lao động trong quá trình lao động sản xuất
 3. Khoa học kỹ thuật về bảo hộ lao động gắn liền với khoa học công nghệ sản xuất.
 4. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.

8. Công tác bảo hộ lao động mang tính khoa học công nghệ phụ thuộc rất lớn vào:

 1. Trình độ công nghệ sản xuất của xã hội.
 2. Các quy định về tổ chức lao động.
 3. Quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.
 4. Tiêu chuẩn vệ sinh lao động trong quá trình lao động sản xuất.

9. Tính quần chúng của công tác bảo hộ lao động thể hiện ở các khía cạnh sau:

 1. Quần chúng lao động là những người trực tiếp thực hiện quy phạm, quy trình.
 2. Biện pháp kỹ thuật an toàn, cải thiện điều kiện làm việc..
 3. Cả a và b đều đúng.
 4. Cả a và b đều sai.

10. Công tác bảo hộ lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

 1. Tiêu chuẩn vệ sinh lao động trong quá trình lao động sản xuất.
 2. Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, các chính sách, chế độ bảo hộ lao động.
 3. Các quy định về tổ chức lao động.
 4. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.

11. Nội dung kỹ thuật an toàn chủ yếu gồm những vấn đề sau đây:

 1. Xác định vùng nguy hiểm.
 2. Xác định các biện pháp về quản lý, tổ chức và thao tác làm việc đảm bảo an toàn.
 3. Sử dụng các thiết bị an toàn thích ứng: thiết bị che chắn, thiết bị phòng ngừa, thiết bị bảo hiểm, tín hiệu, báo hiệu, trang bị bảo vệ cá nhân…
 4. Tất cả các câu trên đều đúng.

12. Nội dung chủ yếu của vệ sinh lao động bao gồm:

 1. Xác định khoảng cách an toàn về vệ sinh.
 2. Xác định các yếu tố có hại về sức khỏe.
 3. Biện pháp về sinh học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.
 4. Cả a và b,c đều đúng.

13. Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh là:

 1. Kỹ thuật thông gió, điều hòa nhiệt độ, chống bụi, khí độc, kỹ thuật chống tiếng ồn và rung sóc, kỹ thuật chiếu sáng, kỹ thuật chống bức xạ, phóng xạ, điện từ trường.
 2. Xác định vùng nguy hiểm.
 3. Xác định các biện pháp về quản lý, tổ chức và thao tác làm việc đảm bảo an toàn.
 4. Cả a và b,c đều đúng.

14. Các chính sách, chế độ bảo hộ lao động chủ yếu bao gồm:

 1. Các biện pháp kinh tế xã hội, tổ chức quản lý, cơ chế quản lý công tác lao động.
 2. Chế độ nhằm đảm bảo sử dụng sức lao động hợp lý, khoa học.
 3. Bồi dưỡng phục hồi sức lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
 4. Tất cả các câu trên đều đúng.

15. Trong quá trình sản xuất phải thường xuyên quan tâm theo dõi các vấn đề nào sau đây:

 1. Sự phát sinh các yếu tố có hại. Thực hiện các biện pháp bổ sung làm giảm các yếu tố có hại. Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh cho phép.
 2. Xác định vùng nguy hiểm.
 3. Xác định khoảng cách an toàn về vệ sinh.
 4. Cả a và b,c đều đúng.

16. Công tác bảo hộ lao động phụ thuộc rất lớn vào:

 1. Trình độ công nghệ sản xuất của xã hội.
 2. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ.
 3. Cả a và b đều đúng.
 4. Cả a và b đều sai.

17. Người lao động là người trực tiếp thực hiện quy phạm, quy trình và các biện pháp kỹ thuật an toàn,cải thiện điều kiện làm việc.Vì vậy bảo hộ lao động mang tính:

 1. Bảo hộ lao động mang tính quần chúng.
 2. Bảo hộ lao động mang tính khoa học công nghệ.
 3. Bảo hộ lao động mang tính pháp luật.
 4. Cả a và b,c đều đúng.

18. Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn có tính chất bắt buộc rất cao là:

 1. Bảo hộ lao động mang tính quần chúng.
 2. Bảo hộ lao động mang tính khoa học công nghệ.
 3. Bảo hộ lao động mang tính pháp luật.
 4. Cả a và b,c đều đúng.

19. Muốn thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động chúng ta phải:

 1. Tổ chức nghiên cứu khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động gắn liền với việc nghiên cứu cải tiến trang bị, cải tiến kỹ thuật công nghệ sản xuất.
 2. Nghiên cứu những vấn đề về kỹ thuật an toàn, cải thiện điều kiện làm việc…
 3. Nghiên cứu đưa vào chương trình tiến bộ kỹ thuật, công nghệ để huy động đông đảo cán bộ và người lao động tham gia.
 4. Cả a và b,c đều đúng.

20. Vệ sinh lao động là môn khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của những yếu tố nào sau đây:

 1. Các yếu tố có hại trong sản xuất đối với sức khỏe người lao động tìm các biện pháp cải thiện điều kiện lao động.
 2. Phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp.
 3. Nâng cao khả năng lao động cho người lao động.
 4. Tất cả các câu trên đều đúng.

—————HẾT——————–

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 

Note: Học viên đăng kí học tại trường hoặc cần lấy link tải đề vui lòng liên hệ thầy/cô đang hỗ trợ để được hướng dẫn làm bài Hoặc gửi email về: phongdaotaoilearning@gmail.com

Chúc các bạn hoàn thành tốt môn học.

Trân Trọng,

 

5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!