ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ – TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG

KỲ THI: CUỐI HỌC KỲ

MÔN THI: TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG

THỜI GIAN: 60 PHÚT – NGÀY THI:………./………./ ………

 

一)填空11 分)

1. 汉字的“六书”是指(1…………………….,(2…………………….

3…………………….,(4…………………….,(5…………………….,(6…………………….。其中,真正造字的方法,有(7………………………..,而(8………………………..只是用字的问题,不是造出新字。

 

2.汉字最主要的造字法是(9…………………….

 

3.形声字是指(10…………………….

 

4.汉字是一种(11…………………….文字。

 

二)简述

1)什么是象形字,指事字,会意字,形声字?举例说明(29分)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

2)什么是声符(声旁),意符(形旁),记号?(25分)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

3)形声方法有什么优点?(25分)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

三)分析 (10分)

 

 
形旁   声旁 形旁 声旁 形旁 声旁 形旁 声旁 形旁 声旁
                     

 

         
形旁 声旁 形旁 声旁 形旁 声旁 形旁 声旁 形旁 声旁
                   

—————– 终 —————–

5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!