Đề Kiểm Tra Cuối Kỳ- Cây Ăn Quả

ĐỀ KIỂM TRA Cuối Kỳ

MÔN: Cây Ăn Quả

  Ngành:  TRỒNG TRỌT BẢO VỆ THỰC VẬT 

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

1.Trong nhân giống cây ăn trái, phương pháp nhân giống nào rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản của cây ăn quả

 1. Nhân giống vô tính
 2. Nhân giống hữu tính
 3. Câu a, b đúng
 4. Cả a, b đều sai

2. Khoảng cách giữa 2 lằn khoanh vỏ để bó bầu trong kỷ thuật chiết cành bằng mấy lần so với đường kính thân?

 1. 1,5 – 2 lần
 2. 1,0 – 1,5 lần
 3. 2 – 2,5 lần
 4. Cả a, b, c đều đúng

3. Hệ rễ của loại cây ăn trái nào phát triển trong tán nhiều hơn ngoài tán?

 1. Cây Sầu riêng
 2. Cây xoài
 3. Cây chôm chôm
 4. Cây chuối

4. Khi trồng cây sầu riêng ngày càng lên cao so mực nước biển sẽ?

 1. Kéo dài thời gian ra hoa và thu hoạch với cây sầu riêng
 2. Kéo dài thời gian ra hoa với cây sầu riêng
 3. Kéo dài thời gian thu hoạch với cây sầu riêng
 4. Cây dễ bị bệnh do lạnh, ẩm độ cao, cây đậu trái kém.

5.Khi vườn cây ăn quả bị bệnh gây hại cần?

 1. Bón phân cân đối NPK, chất hữu cơ
 2. Tăng cường bón qua lá bổ sung dinh dưỡng cho cây.
 3. Phun thuốc BVTV để bảo vệ cây trồng
 4. Câu a, c đúng.

6. Biện pháp nhân giống vô tính bằng phương pháp chiết cành, giâm cành tại sao không được sử dụng rộng rãi?

 1. Do một số cây có ít cành.
 2. Do một số cây khả năng ra rễ kém.
 3. Do cây dễ bị sâu bệnh.

7.Các phương pháp nhân giống cây ăn quả, phương pháp nào giữ được đặc tính cây mẹ nhiều nhất?

 1. Chiết cành, giâm cành
 2. Chiết cành, giâm cành, nhân invitro
 3. Chiết cành, giâm cành, ghép, nhân invitro

8. Cây ăn trái nào sau đây có hiện tượng cho trái cách niên (năm)?

 1. Xoài
 2. Bưởi
 3. Cam, quýt
 4. Nhãn

9. Mực nước ngầm cách tầng canh tác tối thiểu bao nhiêu để trồng cây ăn quả có hiệu quả?

 1. 40 cm
 2. 50 cm
 3. 60 cm
 4. 80 cm

10. Trước khi xử lý cây ra hoa cần bón phân gì và thời gian nào?

 1. Tăng lượng phân lân trước 45 ngày khi xử lý ra hoa
 2. Tăng lượng phân lân trước 35 ngày khi xử lý ra hoa
 3. Tăng lượng phân lân trước 30 ngày khi xử lý ra hoa
 4. Tăng lượng phân lân trước 25 ngày khi xử lý ra hoa

11. Quản lý dịch hại trên cây ăn quả có bao nhiêu biện pháp?

 1. 3 biện pháp: canh tác, sinh học, hóa học.
 2. 4 biện pháp: canh tác, vật lý, sinh học, hóa học.
 3. 5 biện pháp: canh tác, vật lý, sinh học, bảo tồn thiên địch, hóa học.

12. Tăng độ ngọt cho cây ăn quả người ta thường phun kali trước thu hoạch trái bao lâu?

 1. 20 ngày trước thu hoạch.
 2. 30 ngày trước thu hoạch.
 3. 40 ngày trước thu hoạch.
 4. Cả a,b,c đều đúng

13.Có mấy cách xử lý cỏ dại trong vườn cây ăn quả?

 1. Một cách: phun thuốc hóa học .
 2. Một cách: Cắt cỏ bằng máy.
 3. Một cách: Cắt cỏ bằng tay
 4. Hai cách: Cắt cỏ bằng máy, cắt cỏ bằng tay.

14.Trên cây ăn quả thường gặp các loài sâu hại nào nhiều nhất?

 1. Bọ trĩ và nhện đỏ
 2. Rầy mềm và rệp sáp
 3. Sâu đục trái, sâu đục cành
 4. Câu a, b đúng

15. Trong kỷ thuật ghép áp cành yêu cầu ngọn ghép khi áp với gốc ghép?

 1. Vát ngọn ghép còn da 2 bên.
 2. Kích thước ngọn ghép tương đồng với kích thước gốc ghép
 3. Cành của gốc ghép phải là cành bánh tẻ.
 4. Câu a, c đúng.

16. Phát biểu nào đúng trong kỷ thuật chiết cành sau đây?

 1. Cành chiết là cành không bị sâu bệnh và đang mang trái, ra hoa
 2. Cành chiết phải là cành vượt.
 3. Cành chiết phải là cành nằm trong tán.

17. Bệnh thối rễ vàng lá trên cây có múi do loài vi sinh vật nào gây ra?

 1. Nấm
 2. Vi khuẩn
 3. Nấm, tuyến trùng
 4. Vi khuẩn, tuyến trùng

18. Loài thiên địch nào sau đây có vai trò quan trọng nhất trên cây có múi?

 1. Kiến vàng
 2. Nhện bắt mồi
 3. Ong ký sinh
 4. Cả a, b, c

19. Bệnh đốm trắng, tắc kè trên cây thanh long dễ nhầm lẫn bệnh nào?

 1. Đốm Nâu, thối cành
 2. Khô cành, cháy nắng
 3. Bỏng cành
 4. Câu a,b,a đều đúng

20. Nêu các loại cây ăn quả ra hoa ở đầu cành?

 1. Cây chôm chôm, vải, xoài
 2. Cây chôm chôm, vải, nhãn, xoài
 3. Cây chôm chôm, vải, nhãn, xoài, cây họ có múi
 4. Cả a,b,c đều sai

21.Xử lý ra hoa nhãn cần xiết nước bao lâu?

 1. 15 – 20 ngày
 2. 20 – 30 ngày
 3. 30 – 40 ngày
 4. 30 – 45 ngày

22.Sau khi xiết nước bao lâu cây bưởi ra hoa?

 1. 1 tuần
 2. 2 tuần
 3. 3 tuần
 4. 4 tuần

23. Trong kỷ thuật canh tác cây ăn quả thì loại cây ăn quả nào khi giáp tàn sẽ gây hiện tượng chết cành?

 1. Cây vải
 2. Cây sầu riêng
 3. Cây chôm chôm
 4. Cây xoài

24.Bệnh thán thư trên cây ăn quả gây hại ở bộ phận nào của cây?

 1. Hoa
 2. Trái
 3. Cả a,b,c

25.Bao trái cây ăn quả có tác dụng gì?

 1. Hạn chế được các loài sâu bệnh tấn công
 2. Làm cho trái có mẫu mã đẹp
 3. Hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV
 4. Cả 3 đáp án trên đều đúng

26.Cây xoài 1 năm ra bao nhiêu cơi đọt?

 1. 2 cơi đọt
 2. 3 cơi đọt
 3. 4 cơi đọt
 4. 5 cơi đọt

27.Khoảng cách thích hợp trồng xen cây Sầu riêng là?

 1. 9 m x 9 m
 2. 8 m x 8 m
 3. 10 m x 10 m
 4. Cả 3 đáp án đều đúng

28.Vùng trồng cây ăn trái bị nhiễm phèn nên tăng cường bón phân nào sau đây?

 1. Phân lân, phân kali
 2. Phân lân, vôi
 3. Phân Kali
 4. Cả a,b,c

29.Dưới gốc cây ăn quả xuất hiện kiến lửa hoặc kiến đen thì cây dễ bị nhiễm các loại sâu hại nào

 1. Rệp sáp
 2. Rệp muội (rầy mềm)
 3. Câu a, b đúng
 4. Câu a, b sai

30. Trong xử lý cây chôm chôm ra hoa, cần bón phân cho cây để cây ra ít nhất bao nhiêu cơi đọt mới tiến hành xử lý ra hoa?

 1. 01 cơi đọt
 2. 02 cơi đọt
 3. 03 cơi đọt
 4. 04 cơi đọt

31.Bệnh thối trái cây ăn quả xuất hiện vào giai đoạn nào?

 1. Khi trái còn nhỏ
 2. Khi trái bắt đầu có cơm
 3. Khi trái già đến chín
 4. Cả a, b, c đều đúng

32. Từ khi ra hoa đến thu hoạch trái chôm chôm bao lâu?

 1. 13 tuần
 2. 14 tuần
 3. 15 tuần
 4. 16 tuần

33. Trong bón phân cho sầu riêng không nên bón loại phân có chứa chất gì sau đây?

 1. Clorua
 2. Magie
 3. Lưu huỳnh
 4. Bo

34. Trái sầu siêng thường nằm ở vị trí nào trên cây?

 1. Trái mọc trên thân chính
 2. Trái mọc ở những cành nhỏ
 3. Trái ở đầu ngọn
 4. Trái mọc ở những cành to

35. Từ khi ra hoa đến thu hoạch trái sầu riêng bao lâu?

 1. 70 ngày
 2. 80 ngày
 3. 90 ngày
 4. 100 ngày

36. Từ khi ra hoa đến thu hoạch cây có múi bao lâu?

 1. 4 tháng
 2. 5 tháng
 3. 6 tháng
 4. 7 tháng

37. Côn trùng thụ phấn hiệu quả cho cây xoài là?

 1. Ong
 2. Ruồi nhà
 3. Côn trùng nói chung
 4. Không có câu nào đúng

38.Các phương pháp xử lý ra hoa nào được dùng phổ biến trên cây ăn quả?

 1. Hai phương pháp
 2. Bốn phương pháp
 3. Ba phương pháp
 4. Câu a, b, c đều đúng

39. Hiện tượng hoa, lá nhãn mọc thành tùng chùm, cụm lại không phát triển là biểu hiện của bệnh nào sau đây?

 1. Bệnh chổi rồng
 2. Bệnh bồ hóng
 3. Bệnh cháy lá
 4. Bệnh thối trái

40. Bệnh chổi rồng trên cây nhãn do côn trùng môi giới nào gây ra?

 1. Nhện lông nhung
 2. Nhện đỏ
 3. Bọ trĩ
 4. Rệp sáp

41.Trồng cây ăn quả ở thời kỳ kiến thiết cơ bản cần bổ sung các loại phân chứa nhiều đinh dưỡng nào?

 1. Đạm
 2. Lân
 3. Kali
 4. Đạm và Lân

42.Để tăng chất lượng cũng như mùi vị sầu riêng khi nuôi quả ta nên sử dụng loại phân nào sau đây?

 1. Kali clorua
 2. Kali sunphat
 3. câu a, b đều đúng
 4. Câu a, b dều sai

43. Diện tích trồng chuối ở Việt Nam nhiều hơn Thái, Philippin tại sao sản lượng chuối xuất khẩu của Việt Nam thấp hơn?

 1. Không có vùng trồng tập trung
 2. Không được chăm sóc đúng cách
 3. Chuối thường được trồng xen hoặc trồng làm hàng rào
 4. Câu a, b, c đều đúng

44.Mật độ khoảng cách trồng cây ăn quả phụ thuộc vào

 1. Giống
 2. Đất đai và địa hình
 3. Khả năng đầu tư
 4. Cả a, b, c.

45. Loại phân không dùng để bón lót cho cây ăn quả

 1. Phân hữu cơ
 2. Phân lân
 3. Phân đạm

46. Tiêu chuẩn của cây giống khi đem trồng

 1. Cây con cao khoảng 40-50 cm, có từ 3-5 lá hoặc 2 cơi đọt khỏe mạnh
 2. Không bị sâu, bệnh
 3. Bộ rễ khỏe, phát triển đầy đủ
 4. Cả a, b, c.

47.Phát biểu nào sau đây đúng trong kỷ thuật chăm sóc cây ăn quả?

 1. Làm cỏ giúp hạn chế cạnh tranh về nước, dinh dưỡng với cây trồng
 2. Làm sạch cỏ giúp cho vườn cây ăn quả phát triển tốt cho năng suất và chất lượng cao hơn.
 3. Làm cỏ giúp hạn chế được nơi trú ngụ và lây lan của nhiều loại sâu, bệnh hại.
 4. Cả a, b, c đều đúng

48.Cây ăn quả bị hiện tượng trái cách năm là do?

 1. Bón phân không đầy đủ và thường xuyên.
 2. Mật độ cây quá dày, không tỉa cành tạo tán thường xuyên.
 3. Kỹ thuật chăm sóc, canh tác của nhà vườn không liên tục và do cây vụ trước mang trái quá nhiều .
 4. Cả a, b, c đều đúng.

49. Các bệnh nào sau đây thường do môi giới truyền bệnh?

 1. Bệnh chuối rụt, bệnh chổi rồng, bệnh đốm trắng (tắc kè) thanh long
 2. Bệnh vàng lá gân xanh (cây có múi), Bệnh chuối rụt, bệnh chổi rồng
 3. Tất cả các bệnh trên cây ăn quả
 4. Câu a,b,c sai.

50.Phát biểu nào dưới đây là phát biểu đúng trong kỷ thuật canh tác cây ăn quả?

 1. Luôn bón phân hữu cơ đầy đủ cho vườn cây ăn quả ít nhất 1 năm 1 lần.
 2. Luôn bón phân hữu cơ đầy đủ cho vườn cây ăn quả ít nhất 1 năm 2 lần
 3. Luôn bón phân hữu cơ đầy đủ cho vườn cây ăn quả ít nhất 2 năm 1 lần
 4. Luôn bón phân hữu cơ đầy đủ cho vườn cây ăn quả ít nhất 1 năm 3 lần
5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!