ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ THI LÝ THUYẾT-Ngành Điều dưỡng-Đề 2

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

MÔN LÝ THUYẾT TỔNG HỢP

ĐỀ SỐ 02

                                                                                   Thời gian: 75 phút

————————————————————————————————————

 

 

 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM
A B C D
1       X 0,2 điểm
2       X 0,2 điểm
3   X     0,2 điểm
4       X 0,2 điểm
5     X   0,2 điểm
6   X     0,2 điểm
7 X       0,2 điểm
8 X       0,2 điểm
9       X 0,2 điểm
10   X     0,2 điểm
11 X       0,2 điểm
12 X       0,2 điểm
13       X 0,2 điểm
14   X     0,2 điểm
15   X     0,2 điểm
16       X 0,2 điểm
17 X       0,2 điểm
18   X     0,2 điểm
19   X     0,2 điểm
20       X 0,2 điểm
21   X     0,2 điểm
22   X     0,2 điểm
23   X     0,2 điểm
24     X   0,2 điểm
25       X 0,2 điểm
26   X     0,2 điểm
27     X   0,2 điểm
28 X       0,2 điểm
29   X     0,2 điểm
30       X 0,2 điểm
31     X   0,2 điểm
32       X 0,2 điểm
33       X 0,2 điểm
34   X     0,2 điểm
35       X 0,2 điểm
36     X   0,2 điểm
37   X     0,2 điểm
38       X 0,2 điểm
39       X 0,2 điểm
40   X     0,2 điểm
41       X 0,2 điểm
42     X   0,2 điểm
43       X 0,2 điểm
44     X   0,2 điểm
45       X 0,2 điểm
46       X 0,2 điểm
47       X 0,2 điểm
48       X 0,2 điểm
49   X     0,2 điểm
50     X   0,2 điểm

 

Giáo viên

 

 

 

Ths Nguyễn Công Cường

 

 

—————HẾT——————–

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!